Kapiteinskamer: van zeehaven tot verlader

De kapiteinskamer van thyssenkrupp´╗┐ Veerhaven treedt op als scheepsagent voor een groot aantal zee-rederijen in de havens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Daarnaast vertegenwoordigt zij de ladingontvanger thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg.

Als een zeeschip de haven binnenkomt, moet er veel georganiseerd worden. Daar is onze kapiteinskamer voor. Zij gaat over alle serviceaspecten vanaf het aanvragen van de ligplaats tot de in- en uitklaringen voor het schip, het regelen van de beloodsing, de sleepboten, etc. Denk aan de douaneafhandeling, provianderen en bunkeren en de dienstverlening bij het wisselen van de bemanning. Zo wil de kapitein bijvoorbeeld bij aankomst een Spaanstalige krant, er moeten reparaties aan het schip worden uitgevoerd en een ziek bemanningslid moet naar de dokter worden gebracht of heeft een tolk nodig. Dit vraagt een grote betrokkenheid.

Naast bovengenoemde activiteiten staat de kapiteinskamer borg voor nauw contact met de diverse stuwadoorsbedrijven en toeleveranciers. Zo worden honderden schepen per jaar in de diverse havens afgehandeld met een pakket van circa 22 miljoen ton lading. De vele soorten ertsen en kolen worden gelost bij de overslagbedrijven. Vervolgens neemt onze afdeling Rijnvaart het pakket aan ertsen en kolen over voor de doorvoer naar het Duitse achterland.

De kapiteinskamer is ook actief voor uitgaande lading. Deze bestaat voornamelijk uit staalproducten (coils), die vanuit Duisburg naar verschillende Europese bestemmingen vervoerd worden. Zo gebruiken de Europese autofabrikanten veel producten die door thyssenkrupp geproduceerd zijn.