Manager

„Kwaliteit binnen het bedrijf”

Onze afdelingen een spiegel voorhouden. Zo betitelt de manager de voornaamste taken van zijn afdeling SHEQS, door thyssenkrupp Veerhaven opgericht in 2011. Het doel: onafhankelijke procesbewaking.

Met deze afdeling loopt thyssenkrupp Veerhaven redelijk voorop binnen de eigen sector. De nieuwe afdeling is een uitvloeisel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de Veiligheidsfocus binnen het Thyssen Krupp-concern dat bij thyssenkrupp Veerhaven hoog in het vaandel staat. SHEQS houdt zich voornamelijk bezig met het inventariseren van onveilige (werk)situaties binnen het bedrijf en het beschrijven van bedrijfsprocessen op dat gebied. Met deze afdeling wil thyssenkrupp Veerhaven ook een statement maken, namelijk dat de veiligheid van het personeel voorop staat.

De manager, tevens voorzitter van het Arbo-team binnen thyssenkrupp Veerhaven, gaat voorlopig de meeste aandacht uit naar safety, health en quality binnen SHEQS. “Omdat een veiligheidsprobleem binnen het bedrijf een gezondheidsprobleem kan worden”, legt hij uit. Hij legt bij safety de nadruk op bewustwording, via instructies en training. “Vaak komt het erop neer dat je het personeel een spiegel voorhoudt: kijk, zo kan het ook, én veiliger. Incidenten, en bijna-incidenten, worden door ons geanalyseerd. In het leren van bijna-incidenten zit voor ons de meeste winst.”

De ervaring van de manager is, dat als er één ding fout gaat, dat meestal niet het gevolg is van één fout, maar van meerdere opeengestapelde kleine foutjes voorafgaand aan het (bijna)-incident. “En dan treedt de Wet van Murphy in werking.”

“Soms is er door de jaren heen een bepaalde routine in de werkzaamheden geslopen, ook in gebruik van de middelen. Maar zowel het kantoor- als vlootpersoneel denkt graag mee over meer veiligheid en vindt het belangrijk hoge kwaliteitsnormen in het werk te hanteren. Ook de kapitein die het al 40 jaar op zijn manier doet. Want uiteindelijk gaan we allemaal voor veilig werken. Dat is in ieders belang.”