HRM

HRM behandelt alle personeelsaangelegenheden zoals werving, selectie, salarisadministratie, opleidingen etc.