Nico Platteschor

Schakel tussen opslag in de zeehavens en de hoogovens in het Ruhrgebied

‘Een voldaan gevoel’. Dat heeft Disponent (planner) Nico Platteschor- Rijnvaartafdeling - als hij op zijn computer ziet of telefonisch hoort, dat alles reilt en zeilt. Dat de grondstoffen op tijd worden geladen in de zeehavens en dat de duwboten met vier- of zesbaks konvooien volgens plan onderweg zijn naar de hoogovens van thyssenkrupp in Duisburg. Deze moeten permanent inbedrijf zijn en mogen dus niet stilvallen. Daarom is een constante (Just in Time) aanvoer van ertsen en kolen van essentieel belang.

De vier disponenten van de Rijnvaartafdeling verzorgen de planning van het vervoer van ertsen, kolen en halffabricaten (Brammen). Zij zijn een belangrijke schakel in het logistieke proces tussen de overslagbedrijven in de laadhavens in de ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen) range in Nederland en België, de duwvaartkonvooien en de hoogovens in Duisburg. “Alles hangt met elkaar samen, dat merk je vooral op onze afdeling; het werk staat nooit stil, want het gaat om een 24/7 365 dagen per jaar operatie”, zegt Platteschor. Afhankelijk van de beschikbare transportcapaciteit die ook wordtbeïnvloed door de waterstand op de rivier, wordt er extra capaciteit gecharterd: extra duwcapaciteit of de inzet van motorschepen en/of koppelverbanden. Dit vereist naast een goed overzicht vooral inzicht in de markverhoudingen.

Acht eigen duwboten en drie ingehuurde varen het hele jaar heen en weer tussen ARA havens maar overwegend Rotterdam en Schwelgern (Duisburg) met vier of zes duwbakken. “Het is een uitdaging om die boten op tijd te laten varen maar vooral op tijd te laten aankomen. Alle radertjes moeten blijven draaien”, zegt Nico Platteschor, die in 2003 begon bij thyssenkrupp´╗┐ Veerhaven. Maar natuurlijk gaat er wel eens wat mis: de grondstoffen worden niet op tijd aangeleverd, een laadmachine valt uit, een duwboot heeft pech of er is een storing in de loshaven of één van de hoogovens. Dan zitten de disponenten op het puntje van hun stoel en de telefoons aan hun oor. Want het just-in-time transport moet door blijven gaan. Optimale afstemming tussen de partners in de laad- en loshaven is cruciaal; tegelijkertijd moet met de bemanning van duwboten intensief contact worden onderhouden. Zij zijn het die letterlijk er "de vaart in moeten houden".

Storing of oponthoud, weersomstandigheden of variërende waterstanden kunnen leiden tot grotere of kleinere veranderingen in de planning. Optimale afstemming is de sleutel tot succes.

Via moderne communicatieapparatuur en het geavanceerde data-informatiesysteem staat de afdeling Rijnvaart Dispositie permanent in verbinding met alle betrokken partners. Platteschor: “Onze belangrijkste partners zijn TKSE Zentrale Koordination bij het hoogovenbedrijf in Schwelgern en het massagoed overslagbedrijf EECV in Europoort/Rotterdam. Samen met onze partner EECV zijn wij een belangrijke schakel in de logistieke keten voor de staalproductie. Samen staan wij sterk”

“Natuurlijk bezoeken wij onze partners regelmatig en wisselen wij operationele informatie uit”, vertelt Platteschor. “Alhoewel de planning tegenwoordig hoofdzakelijk verloopt via EDI en telefoon, zijn die persoonlijke contacten heel belangrijk. Rijnvaart Dispositie is en blijft mensenwerk".